آکادمی آی تی زندگی

یکی از اهداف آی تی زندگی حمایت از افرادی هست که در ابتدای مسیر درآمدی و کارآفرینی قرار دارند، و نیاز به آموزش و تجربه های مفید در این مسیر دارن، به همین خاطر بهترین و جدیدترین آموزش ها در قالب، مقاله، پادکست و ویدیو در اختیار کاربران قرار میگیرد.

بخش مقالات

بخش مقالات

رایگان

بخش ویدیو ها

بخش ویدیو ها

رایگان

بخش پادکست ها

بخش پادکست ها

رایگان

پشتیبان آموزشی

پشتیبان آموزشی

رایگان