مشاوره و پشتیبانی

مشاوره رایگان آی تی زندگی، به سوالات و مشکلات شما پاسخ میدهد. همچنین برای استفاده از خدمات پروژه دنیای جدید، میتوانید از فرم یا راه های ارتباطی زیر، پیام خود را برای ما ارسال کنید

نحوه دریافت مشاوره

برای استفاده از مشاوره و پشتیبانی تیم آی تی زندگی برای حل مشکلات یا راهنمایی در مسیر  خود یا فرزندان، از طریق راه های ارتباطی معرفی شده، پیام خود را برای پشتیبانی ارسال کنید.