مشاوره و ارائه برنامه اختصاصی

در قرن جدید هر روز بمباران اطلاعاتی میشویم، و توجه ما توسط رسانه ها و اتفاقات و افراد ممکن است مصرف شود و برای هدفمان چیزی باقی نماند! تلاش تیم آی تی زندگی این است که آگاهی شما در زمینه کنترل ذهن و توجه را بیشتر کند، تا بتوانید بخوبی به خودشناسی و اصولی تغییر کنید، و در زمینه های مالی و روابطو تحصیلی و سلامتی و حال خوب و… به نتایج دلخواه خود برسید. برای شروع از طریق بخش زیر با ما در ارتباط باشید. و برنامه و پشتیبانی دریافت کنید.

اقتصادی

مناسب برای شروع کار
 • تحلیل و بررسی
 • برنامه اختصاصی
 • مسیر آموزشی
 • پاسخ به سوالات
 • گزارش و نکات مهم
270 80 هزارتومان

حرفه ای

مناسب برای فعالیت حرفه ای
 • تحلیل و بررسی
 • برنامه اختصاصی
 • مسیر آموزشی
 • پاسخ به سوالات
 • گزارش و نکات مهم
 • یک هفته پشتیبانی
 • تخفیف خدمات دیگر
370 120 هزارتومان

سفارشی

پلن دلخواه
 • تحلیل و بررسی
 • برنامه اختصاصی
 • مسیر آموزشی
 • پاسخ به سوالات
 • گزارش و نکات مهم
 • پشتیبانی دلخواه
 • بررسی اختصاصی
 • تخفیف خدمات دیگر
تعرفه منعطف+تخفیف

نحوه دریافت مشاوره

برای استفاده از مشاوره و پشتیبانی تیم آی تی زندگی برای حل مشکلات یا راهنمایی در مسیر  خود یا فرزندان، از طریق راه های ارتباطی معرفی شده، پیام خود را برای پشتیبانی ارسال کنید.