۰ تا ۱۰۰ سرمایه گذار اینترنتی

۰ تا ۱۰۰ سرمایه گذاری

از پول، پول میسازن! بله درست شنیدین، سرمایه گذاران با شناسایی و تحلیل بازارها و سهام ها، تغییرات و تحویل اقتصاد، و با سرمایه گذاری در کسب و کارها، ملک، ارز، طلا، و بورس و… اقدام به درآمد زایی میکنن، اهل ریسک بودن، و صبور بودن همچنین انتخاب دقیق از ویژگی های افراد این دسته هست. برای سرمایه گذاری انتخاب هوشمند از پول بیشتر بهتر است، هر چه به اوضاع تسلط داشته  باشید و خوب تحلیل کنید، احتمال موفقیت هم بیشتر هست.

۱.شناسایی بازار و پیدا کردن ایده

۲.انتخاب ایده و راه حل برای رفع نیاز

۳.کسب مهارت و تخصص مورد نیاز

۴.تامین سرمایه و برنامه ریزی

۵.استخدام افراد و ابزار مورد نیاز

۵.شروع به کار و کسب درآمد

۶.اتمام کار و دریافت حقوق ثابت

۷. شروع روش جدید درآمدی